Tuisblad
Algemeen
Dokumente
Akademie
Tegniese Kollege
Kultuur
Aktiwiteite
Sport
Kontak Ons
Borge & Skakels

 

 

 


 

 

 

AANDKLAS:

DATUM

SLUITINGSDATUM VIR KLASINSKRYWINGS:

15 Januarie 2015

KLASSE BEGIN:

19 Januarie 2015

  

KORRESPONDENSIE:

DATUM

SLUITINGSDATUM VIR KORRESPONDENSIE:

15 Januarie 2015

  

SLEGS EKSAMEN:(MET GELDIGE JAARPUNT + INTALLASIEREŽLS)

DATUM

SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS: (Afdeling B en C)

5 Februarie 2015

 


 

 

 

2015 - NUWE GRAAD 8 LEERDERS INLIGTING

 

NUWE AANSOEKE & HERREGISTRASIES VIR 2015 BY HTS PRETORIA-TUINE