Om `n Hoërskool te kies is een van die belangrikste besluite wat `n ouer en leerder moet maak. Sy/haar rol in die arbeidsmark gaan deur `n skoolkeuse bepaal word. Tegniese Onderwys maak deure in die arbeidsmark oop.

Tegnologiese skole (soos H.T.S. Pretoria-Tuine) is beslis akademies van aard – trouens Wiskunde en Wetenskap is tans verpligte vakke. Aan die einde van 5 jaar akademiese onderrig en praktiese opleiding in die ingenieurs-, vervaardigings- en tegnologie-studievelde is daar meer keuses en geleenthede vir leerders van `n Tegniese Hoërskool.

Tegniese onderwys is die paspoort tot sukses in `n veranderende Suid-Afrika. Aangesien die Tegniese Studierigting gespesialiseerd is, beskik H.T.S. Pretoria-Tuine oor vakspesialiste en doelmatige toerusting wat `n waarborg vir hoëvlak onderrig en opleiding verseker.

Tegnologie en Ingenieursgrafika en -Ontwerp (Tegniese Tekene) word hier in Graad 8 en 9 op so `n hoë vlak aangebied dat leerders `n besliste voorsprong het bo leerders in die nie-Tegniese Hoërskole. Die gevolg van bogenoemde is dat u kind meer gespesialiseerde en uitgebreide onderrig en opleiding ontvang, sodat die oorgang na die gespesialiseerde ingenieurs-rigtings wat vanaf Graad 10 geneem word, gemaklik geskied.

Advertensie

Advertensie

Graad 8 en 9 – CAPS (GET)

Verpligte Leerareas:

 1. Afrikaans Huis Taal
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe
 6. Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 7. Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 8. Skeppende Kunste
 9. Lewensoriëntering

 OF

 1. English Home Language
 2. Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe
 6. Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 7. Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 8. Skeppende Kunste
 9. Lewensoriëntering

Verrykings vakke:

 1. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
 2. Leesklasse (Afrikaans & Engels)

AKADEMIESE VERRYKING Graad 8 – 12

1. Olimpiades in die volgende vakke:

 • Rekenaars
 • Wêreldkennis
 • Wetenskap
 • Wiskunde

2. Kompetisies:

 • CO2 Dragster
 • TUT Brugbou
 • Africa Robotics

3. Spelling Bee

 • Afrikaans
 • Engels

Graad 10, 11 en 12 – CAPS (FET)

Verpligte vakke (6)

 1. Afrikaans Huis Taal
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 4. Lewensoriëntering
 5. Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 6. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

 

 OF

 1. English Home Language
 2. Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 4. Lewensoriëntering
 5. Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 6. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

Keuse vakke (1)

7. Tegnologie (kies 1)

a) Elektries

 • Digitaal
 • Elektronika
 • Kragstelsels

b) Meganies

 • Pas & Draai
 • Sweis
 • Motor

c) Siviel

 • Houtbewerking
 • Siviele Dienste
 • Konstruksie

Vakke aangebied (2)

 • Ingenieursgrafika-en Ontwerp
 • Fisiese Wetenskappe of Besigheidstudies

Vak na-uurs aangebied (‘n 8ste vak)

 • Rekenaar Toepassings Tegnologie
 • Lewenswetenskappe

“Almal is geniaal;
maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim;
dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.”

Albert Einstein