Om `n Hoërskool te kies is een van die belangrikste besluite wat `n ouer en leerder moet maak. Sy/haar rol in die arbeidsmark gaan deur `n skoolkeuse bepaal word. Tegniese Onderwys maak deure in die arbeidsmark oop.

Tegnologiese skole (soos H.T.S. Pretoria-Tuine) is beslis akademies van aard – trouens Wiskunde en Wetenskap is tans verpligte vakke. Aan die einde van 5 jaar akademiese onderrig en praktiese opleiding in die ingenieurs-, vervaardigings- en tegnologie-studievelde is daar meer keuses en geleenthede vir leerders van `n Tegniese Hoërskool.

Tegniese onderwys is die paspoort tot sukses in `n veranderende Suid-Afrika. Aangesien die Tegniese Studierigting gespesialiseerd is, beskik H.T.S. Pretoria-Tuine oor vakspesialiste en doelmatige toerusting wat `n waarborg vir hoëvlak onderrig en opleiding verseker.

Tegnologie en Ingenieursgrafika en -Ontwerp (Tegniese Tekene) word hier in Graad 8 en 9 op so `n hoë vlak aangebied dat leerders `n besliste voorsprong het bo leerders in die nie-Tegniese Hoërskole. Die gevolg van bogenoemde is dat u kind meer gespesialiseerde en uitgebreide onderrig en opleiding ontvang, sodat die oorgang na die gespesialiseerde ingenieurs-rigtings wat vanaf Graad 10 geneem word, gemaklik geskied.

Graad 8 en 9 – CAPS (GET)

Verpligte Leerareas:

 1. Afrikaans Huis Taal
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe
 6. Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 7. Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 8. Skeppende Kunste
 9. Lewensoriëntering

 OF

 1. English Home Language
 2. Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe
 6. Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 7. Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 8. Skeppende Kunste
 9. Lewensoriëntering

Verrykings vakke:

 1. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
 2. Leesklasse (Afrikaans & Engels)

AKADEMIESE VERRYKING Graad 8 – 12

1. Olimpiades in die volgende vakke:

 • Rekenaars
 • Wêreldkennis
 • Wetenskap
 • Wiskunde

2. Kompetisies:

 • CO2 Dragster
 • TUT Brugbou
 • Africa Robotics

3. Spelling Bee

 • Afrikaans
 • Engels

Graad 10, 11 en 12 – CAPS (FET)

Verpligte vakke (6)

 1. Afrikaans Huis Taal
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 4. Lewensoriëntering
 5. Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 6. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

 OF

 1. English Home Language
 2. Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 4. Lewensoriëntering
 5. Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 6. Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

Keuse vakke (1)

7. Tegnologie (kies 1)

a) Elektries

 • Digitaal
 • Kragstelsels

b) Meganies

 • Pas & Draai
 • Sweis
 • Motor

c) Siviel

 • Houtbewerking
 • Siviele Dienste
 • Konstruksie

Vak na-uurs aangebied (‘n 8ste vak)

 • Rekenaar Toepassings Tegnologie

“Almal is geniaal;
maar as jy ‘n vis beoordeel op grond van hoe hy ‘n boom kan klim;
dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.”
– Albert Einstein

 Vir die tweede agtereenvolgende jaar het HTS Pretoria-Tuine

Vir die tweede agtereenvolgende jaar het HTS Pretoria-Tuine ‘n 100% slaagsyfer gehad met hulle matriekuitslae. Verder is HTS as beste stadskool (“city school”) in die D15 distrik aangewys. ‘n Puik akademiese prestasie!

Drie matriekonderwysers is vir hul puik matriekuitslae in 2017 deur die distrik vereer. Mev Adéle Collins het vir RTT asook Wiskunde geletterdheid die top toekenning gekry. Mev Kelly Adendorff vir English First Additional Language en Mev Marga Botha vir Lewensoriëntering. Ons onderwysers is nie alleen van die heel beste in die distrik nie, hulle het ook

Drie matriekonderwysers is vir hul puik matriekuitslae in 2017 deur die distrik vereer. Mev Adéle Collins het vir RTT asook Wiskunde geletterdheid die top toekenning gekry. Mev Kelly Adendorff vir English First Additional Language en Mev Marga Botha vir Lewensoriëntering. Ons onderwysers is nie alleen van die heel beste in die distrik nie, hulle het ook ‘n hart vir kinders en loop ‘n ekstra myl vir goeie akademiese uitslae.