Graad 10, 11 en 12 – CAPS (FET)

Verpligte Vakke (6):

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

OF

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)

Keuse vakke (1)

Tegnologie (kies 1)

a) Elektries

 • Digitaal
 • Kragstelsels

b) Meganies

 • Pas & Draai
 • Sweis
 • Motor

c) Siviel

 • Houtbewerking
 • Siviele Dienste
 • Konstruksie

Vakke aangebied (2)

 • Ingenieursgrafika-en Ontwerp
 • Fisiese Wetenskappe of Besigheidstudie

Vak na-uurs aangebied (‘n 8ste vak)

 • Rekenaar Toepassings Tegnologie

“Almal is geniaal; maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim; dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.”Albert Einstein