Graad 8 en 9 – CAPS (GET)

Verpligte Leerareas:

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering

OF

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering

“Almal is geniaal; maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim; dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.”Albert Einstein