Onderwysers Betrokke: Mev. Cronje, Mev. Matthysen en Mnr. Kotze.

Doel van CSV: CSV is nie net ‘n bymerkaarkom plek om te hoor hoe dit met jou gaan nie, maar hoe dit met jou siel gaan en of jy nog op die regte pad loop soos God se raadsplan vir jou. Die CSV is net die regte plek vir jou om spirituele kos te put en jou toe te rus om die magte van die bose te bestry met God se wapenrusting soos dit in die Bybel staan.

Aktiwiteite: 

  • Bybelstudie en bespreking van die Woord – elke Woensdag pouse in ʼn klaskamerlokaal;
  • Lofsang en prysliedere –elke Donderdag in die elektriese sentrum;
  • 30 sekonde kniebuig – elke Vrydag pouse by die kruise voor die hoofingang in Commercialstraat.

PROJEKTE EN BESOEKE AFGELê IN 2017:

  • Bid is ʼn ernstige saak vir ons skool: ʼn Groepie leerders, onderwysers en beheerliggaamslede het een Vrydag in kwartaal 3 ʼn gebedstap gedoen rondom die hele skool en gebid vir genesing;
  • Pastoor Derick het die skool twee keer kom besoek om die leerders te deel van die verlossing van ons Redder, Jesus Christus en die pad hy moes gestap het om Jesus se dissipel te word;
  • Die inisiatief wat onderwysers maak om leerders bewus te maak van die krag van gebed enige tyd van die dag.

Kom leer meer van God se plan in jou lewe en word bemagtig om die aanslae van die duiwel af te weer en te versterk in die Christelike geloof.