HTS Pretoria-Tuine se Noodhulpspan is regdeur die jaar besig om op verskeie tereine hulp te verleen.

Bv:

  • tydens sportbyeenkomste (rugby, hokkie, netbal, ens);
  • funksies wat die skool aanbied (Somerweek);
  • daagliks by die skool indien leerders of personeel ongesteld voel of seerkry;
  • in die tegniese sentrums.

Jaarliks word leerders opgelei om in die Noodhulpspan opgeneem te word.  Ons oogmerk is om jaarliks ten minste 5 leerders in elke graadgroep op te lei.

MEV C APPELGRYN
ORGANISEERDER

Advertensie

Advertensie