Spelling Bee

Elke jaar word daar by HTS Tuine ‘n spelkompetisie in Engels en in Afrikaans gehou waar die beste spelers teen mekaar kompeteer.

 

MEV K ADENDORFF
ORGANISEERDER

Advertensie

Advertensie