BESTUUR / MANAGEMENT

Waarnemende Skoolhoof / Acting Principal:   Mnr/Mr L M du Plessis
Akademiese Adjunkhoof / Academic Deputy: Mev/Mrs A Collins
Tehniese Adjunkhoof / Technical Deputy:

DEPARTEMENTSHOOFDE / HEADS OF DEPARTMENTS

Afrikaans, Engels/English, L.O & Skeppende Kunste/Creative Arts Mev/Mrs K Adendorff
Wiskunde/Maths & Tegniese Wiskunde/Technical Mathematics Mev/Mrs A Collins
Fisiese & Tegniese Wetenskap/Physical & Technical Science, NW/NS, SW/SS Mev/Mrs A M Bogaards
IGO/EGD, Siviele Tegnologie/Civil Technology & Gr.8 & 9 Tegnologie/Technology Mnr/Mr L M du Plessis
Rekenaartoepassingstegnologie/Computer Application Technology         Mev/Mrs A Collins
Tegnologie Meganies & Elektries/Mechanical & Electrical Technology Mnr/Mr W E Strydom

VAKHOOFDE / SUBJECT HEADS

EBW/EMS Mev/Mrs A Nel
Elektriese Tegnologie/Electrical Technology Mnr/Mr A Pretorius
Siviele Tegnologie/Civil Technology Mnr/Mr J Evert

GRAADVOOGDE / GRADE TUTORS

Gr 8   Mnr/Mr W van Deventer
Gr 9   Mev/Mrs K Adendorff
Gr 10   Mev/Mrs M Bogaards (Mev/Mrs A Collins, Adjunkhoof/Deputy)
Gr 11   Mev/Mrs A Nel (Mnr/Mr L M du Plessis, Waarnemende Skoolhoof /Acting Principal)
Gr 12   Mnr/Mr W Strydom (Mnr/Mr L M du Plessis, Waarnemende Skoolhoof /Acting Principal)

Advertensie

Advertensie