Beheerliggaamlede

OUERVERTEENWOORDIGERS

Mnr Kobus Delport   –   Voorsitter  /  Terrein & Geboue

Ondervoorsitter   –   Vakant

Mev Caren Olivier   –   Tesourier

Sekretaresse   –   Vakant

Mev Karen Kloppers   –

Mnr Martin Loubser   –   Regs  &  Dissiplinêr

Mnr Jan Muller   –   Voertuie  en  Terrein  &  Geboue

Mev Annita Strydom   –

 

PERSONEEL   

Mev Adedéle Collins   –   wnde. Adjunkhoof

Mnr Martin du Plessis   –   Adjunkhoof en Onderwyserverteenwoordiger

Mnr Niel Maré   –   Skoolhoof

Mnr Johannes Skhosana   –   Admin verteenwoordiger

Mnr W van Deventer   –   Onderwyserverteenwoordiger

Mev Anne Viljoen   –   Gekoöpteerde admin verteenwoordiger

wnde. Sekretaresse

 

LEERDERVERTEENWOORDIGERS  (Leerdersake)

Caroline Botha         Kaylin Dalziel             Venelle Vrey

Interesante Gebeure & Aktiwiteite!

Golfdag 2017

Golfdag 2017

Advertensie

Advertensie