Graag rapporteer ons terug aan die ouers rakende die jaar 2017.

1. AKADEMIE

 • Matriekuitslae 2016: 100% slaagsyfer. Eerste in skool se geskiedenis.
  HTS Pretoria-Tuine aangewys as beste tegniese hoërskool in Gauteng op sterkte van
  matriekuitslae.
 • Mev Collins (2), mev Adendorff en mnr A Pretorius ontvang distrikstoekennings vir puik vakuitslae.
 • Mevv Adendorff, Nel, Oosthuizen, Mej Isel, Mnre Van der Nest en Du Plessis tree as merkers van matriek vraestelle vir GDO en SACAI op.
 • Alle matrieks wat aan HTS Pretoria-Tuine matriek slaag, word erken as N3 kwalifikasie vir verdere tegniese opleiding.
 • Alhoewel personeel ernstige operasies moes ondergaan, was alle poste in alle vakke gevul.
 • By twee geleenthede in 2e en 3e kwartaal is intervensieprogramme vir die hele skool in alle vakke aangebied.
 • Meer as 14 Saterdagklasse is vir matrieks aangebied.

My opregte en gewaardeerde dank aan elke matriekonderwyser wat meer as die
spreekwoordelike myl vir die matrieks gestap het.

 • ‘n Suksesvolle weeklange Winterskool is in die Julie-vakansie aangebied.
 • Gratis ekstraklasse is na-ure deur alle vakonderwysers aangebied. Die bywoning was teleurstellend swak.
 • Die leessentrum was ten volle funksioneel vir alle Gr 8 & 9 leerders.

2. DISSIPLINE

 • n Nuwe dissiplinehoof, Mnr Eddie Vigoureux (‘n afgetrede adjunkhoof van HTS John
  Vorster met meer as 44 jaar onderwyservaring) is aangestel. Saam met Mnr Abrie
  Grobler het hulle reuse werk gedoen.
 • Saam met die nuutverkose BL-Dissipline-portefeuljehoof, Mnr Martin Loubser is daar tientalle verhore gehou, geboekstaaf en volgens SASA-beleid hanteer.
 • Talle leerders is getoets vir die gebruik van gewoontevormende middels.
 • Die honde eenheid van die SAPD het met 3 honde ‘n deursoekaksie geloods. Daar is geen gewoontevormende middels by die leerders van HTS gevind nie.
 • ‘n Baie bekwame berader (ex kapelaan) Mnr Pierre Vigoureux het talle leerders met ‘n verskeidenheid probleme beraad en deeglik skriftelik verslag van elke sessie gelewer.

Baie dankie aan al die betrokkenes.

3. KULTUUR

Die volgende suksesvolle aksies het plaasgevind:

 • Interne- en eksterne redenaarskompetisies.
 • Mnr & Mej Tuine Tegnies met Jean Boucher as gaskunstenaar.
 • Radikale redenaars waar ‘n rekordaantal leerders deelgeneem het en goeie simbole behaal het.
 • Liedjiesfees.
 • Verskeie Olimpiades.
 • Spelling BEE en Afrikaanse spelkompetisies.
 • Verskeie vasvrakompetisies van verskillende formate.

4. SPORT

‘n Groter betrokkenheid van ons leerders was die grootste pluspunt. By rugby, jukskei, skaak,
netbal en sagtebal het merkbaar meer spanne in die onderskeie ligas deelgeneem.

 • Atletiek: Behaal 4e plek met Interhoër – die beste in jare.
 • Rugby: Speel in mediumliga en behaal merkbaar meer oorwinnings. Neem deel aan die Grootvlei Rugbyweek.
 • Krieket: Eerste krieketspan eindig 2e in die liga. Betrokkenheid van Hein Retief.
 • Sagtebal: o/19 Dogterspan tree as wenners uit die stryd in Noord-Gauteng finaal in die Skildkompetisie. Eerste in skool se geskiedenis.
 • Skaak: Word as distrikswenners gekroon.

Goeie sportmangees heers en ons sportseuns en -dogters word oral oor hul goeie gedrag
gekomplimenteer.

5. OUERBETROKKENHEID

Daar gaan in die toekoms ‘n daadwerklike poging aangewend word om die ouers van HTS
meer betrokke te kry by hul kinders se aktiwiteite (nie net sport nie) en om hulle te bemagtig
om ‘n groter ondersteunende rol te speel ten opsigte van die opvoeding, dissiplinering en die
skep van ‘n waardesisteem vir hul kinders.
Beter kommunikasie en ‘n positiewer ingesteldheid word as doelwit vir 2018 gestel.

Bou, Werk en Dien!

D B MARé
SKOOLHOOF

Advertensie

Advertensie