Om `n Hoërskool te kies is een van die belangrikste besluite wat `n ouer en leerder moet maak. Sy/haar rol in die arbeidsmark gaan deur `n skoolkeuse bepaal word. Tegniese Onderwys maak deure in die arbeidsmark oop.

Tegnologiese skole (soos H.T.S. Pretoria-Tuine) is beslis akademies van aard – trouens Wiskunde en Wetenskap is tans verpligte vakke. Aan die einde van 5 jaar akademiese onderrig en praktiese opleiding in die ingenieurs-, vervaardigings- en tegnologie-studievelde is daar meer keuses en geleenthede vir leerders van `n Tegniese Hoërskool.
Tegniese onderwys is die paspoort tot sukses in `n veranderende Suid-Afrika. Aangesien die Tegniese Studierigting gespesialiseerd is, beskik H.T.S. Pretoria-Tuine oor vakspesialiste en doelmatige toerusting wat `n waarborg vir hoëvlak onderrig en opleiding verseker.

Tegnologie en Ingenieursgrafika en -Ontwerp (Tegniese Tekene) word hier in Graad 8 en 9 op so `n hoë vlak aangebied dat leerders `n besliste voorsprong het bo leerders in die nie-Tegniese Hoërskole. Die gevolg van bogenoemde is dat u kind meer gespesialiseerde en uitgebreide onderrig en opleiding ontvang, sodat die oorgang na die gespesialiseerde ingenieurs-rigtings wat vanaf Graad 10 geneem word, gemaklik geskied.

Graad 8 en 9 – CAPS (GET)

Verpligte Leerareas:

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering
Of:

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering
Verrykings vakke:

 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
 • Leesklasse (Afrikaans & Engels)

AKADEMIESE VERRYKING Graad 8 – 12

Olimpiades in die volgende vakke:

 • Rekenaars
 • Wêreldkennis
 • Wetenskap
 • Wiskunde
Kompetisies:

 • CO2 Dragster
 • TUT Brugbou
 • Africa Robotics
Spelling Bee:

 • Afrikaans
 • Engels

Graad 10, 11 en 12 – CAPS (FET)

Verpligte vakke (6):

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
Of:

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
Keuse vakke (1):

 • Tegnologie (kies 1)
  Elektries
  • Digitaal
  • Kragstelsels

  Meganies
  • Pas & Draai
  • Sweis
  • Motor

  Siviel
  • Houtbewerking
  • Siviele Dienste
  • Konstruksie

Vak na-uurs aangebied (‘n 8ste vak):

 • Rekenaar Toepassings Tegnologie
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions