BEHEERLIGAAM

OUERVERTEENWOORDIGERS

Mnr Martin Loubser
Dissipline
Mnr Gideon Joubert
Geboue, Terrein & Voertuie
Mev Caren Olivier
Finansies, Bemarking & Fondsinsameling
Mnr William S Cronje
Geboue, Terrein & Voertuie
Mev Jacqueline Groenewald
Bemarking & Fondsinsameling
Mnr Johannes Jacobs
Regs & Dissiplinêr
Mev Deirdré Nel
Borge & Fondsinsameling
Neil Sanna
Regs & Dissiplinêr
Mev Denise van der Merwe
Bemarking & Fondsinsameling

PERSONEEL


Mnr Martin du Plessis
Skoolhoof

Mev Adéle Collins
Adjunkhoof
Akademie

Mnr Johannes Skhosana
Alg Werker
Terrein & Geboue

CS van der Nest
Onderwyser
Terrein & Geboue

Mev Anne Viljoen
Administratief
Hulpsekretaresse

LEERDERVERTEENWOORDIGERS (Leerdersake)

Monique Missouw
Leerderverteenwoordiger
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions