BESTUUR

BESTUUR


Mnr/Mr L M du Plessis
Skoolhoof

Mev/Mrs A Collins
Akademiese Adjunkhoof

DEPARTEMENTSHOOFDE


Afrikaans, Engels/English, L.O & Skeppende Kunste/Creative Arts

Mev/Mrs M vd Merwe
Wiskunde/Maths & Tegniese Wiskunde/Technical Mathematics

Fisiese & Tegniese Wetenskap/Physical & Technical Science, NW/NS, SW/SS

Mnr/Mr vd Nest
IGO/EGD, Siviele Tegnologie/Civil Technology & Gr.8 & 9 Tegnologie/Technology

Rekenaartoepassings tegnologie/Computer Application Technology

Mnr/Mr W E Strydom
Tegnologie Meganies & Elektries/Mechanical & Electrical Technology

VAKHOOFDE


Mev/Mrs A Nel
EBW/EMS

Mnr/Mr A Pretorius
Elektriese Tegnologie/Electrical Technology

Mnr/Mr J Evert
Siviele Tegnologie/Civil Technology

Me/Ms C Isel
Afrikaans

GRAADVOOGDE


Mnr/Mr W van Deventer
Gr 8

Mnr/Mr W Strydom
Gr 9

Mev/Mrs K J Adendorff
Gr 10

Mev/Mrs M vd Merwe
Gr 11

Mev/Mrs A Nel
Gr 12
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions