GRAAD 10, 11 en 12 – CAPS (FET)

Verpligte vakke (6):

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
Of:

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe OF Tegniese Wetenskappe
 • Ingenieurs Grafika & Ontwerp (IGO)
Keuse vakke (1):

 • Tegnologie (kies 1)
  Elektries
  • Digitaal
  • Kragstelsels

  Meganies
  • Pas & Draai
  • Sweis
  • Motor

  Siviel
  • Houtbewerking
  • Siviele Dienste
  • Konstruksie

Vak na-uurs aangebied (‘n 8ste vak):

 • Rekenaar Toepassings Tegnologie
Almal is geniaal; maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim; dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.
- Albert Einstein
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions