NOODHULP


Appelgryn, C Mev.
Organiseerder
HTS Pretoria-Tuine se Noodhulpspan is regdeur die jaar besig om op verskeie tereine hulp te verleen.

Bv:
  • tydens sportbyeenkomste (rugby, hokkie, netbal, ens);
  • funksies wat die skool aanbied (Somerweek);
  • daagliks by die skool indien leerders of personeel ongesteld voel of seerkry;
  • in die tegniese sentrums.

Jaarliks word leerders opgelei om in die Noodhulpspan opgeneem te word. Ons oogmerk is om jaarliks ten minste 5 leerders in elke graadgroep op te lei.
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions