TEKKIERAAD


Me. C. Isel

Mev. A. Nel

Mnr. S. Fouché

Mnr. C. van der Nest
Die Gr12-leiers van die Hoër Tegniese Skool Pretoria-Tuine staan bekend as die Tekkieraad. Die Tekkieraad help om leierskap potensiaal in ‘n leerder te ontwikkel. Ons probeer om met die nodige balans en leiding, blootstelling en geleenthede te bied om beter leiers te wees.

Die Tekkieraad se doelwit is om eenheid te bou tussen die leerders van die skool, die behoeftes van alle leerders in die skool aan te spreek en goeie verhoudings te bevorder binne die skool.
A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.
~ John C. Maxwell
KONTAK ONS
Tel: (012) 379-2181/2
Faks: (012) 377-1254/2
kantoor@htstuine.co.za

Commercialstraat 1025, Pretoria-Tuine, 0082, RSA
PRAAT MET ONS...
       

JOIN US...
© 2019 Hoër Tegniese Skool Tuine | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions